Vytisknout

Rodinný dům, Blížejov

Dotace: 341 192 Kč, úspora energie 76,7%

Žádost je v procesu schvalování

Naše poskytnuté služby:

  • Předběžné psouzení
  • Zpracování projektové dokumetace
  • Zpracování energetického posudku
  • Zpracování žádosti dotace
  • Podání žádosti
  • Vyúčtování dotace

 

Opatření Uzatelné náklady Dotace % Dotace Kč Vlastní náklady
Celkem 777 979 Kč   351 192 Kč 439 787 Kč
Zeteplení stěn 281 927 40% 112 771 169 156
Výměna oken dveří 177 307 40% 70 923 106 384
Ostatní konstukce 46 745 40% 17 498 29 247
Tepelné čerpadlo vzduch - voda 100 000 75% 75 000 25 000
Solární systém 125 000 40% 50 000 75 000
Dokumentace a vyřízení žádosti 45 000 22% 10 000 35 000
Stavební dozor 5 000 100% 5 000 0
Bonus     10 000 0