Vytisknout

Dotace na novostavby 2015-2021

Stavíte novostavbu rodinného domu, nebo se chystáte stavět do roku 2021? Potom určitě uvítáte informaci, že můžete získat dotaci Nová zelená úsporám.

Na novostavbu rodinného můžete získat celkem 3 na sobě nezávislé dotace

 1. Na celý dům – pokud bude splňovat parametry pro oblast dotace B - pasivní domy.
 2. Na solární kolektory – i když nebude novostavba pasivní, lze žádat i pro rekonstrukce.
 3. Na fotovoltaiku – i když nebude novostavba pasivní, lze žádat i pro rekonstrukce.

 

Jiné dotace - například na teplené čerpadlo, nebo na nízkoemisní kotel u novostavby dotaci nezískáte. Tyto dotace jsou určené jen na výměnu u stávajících domů a to pouze na výměnu původního kotle na fosilní paliva za nový nízkoemisní zdroj tepla, nebo na výměnu elektrického vytápění za nové tepelné čerpadlo.

1.Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností - Oblast podpory B

V této oblasti můžete získat dotaci na celý dům a to 300 000 Kč a nebo 450 000 Kč.

Tato dotace se nedá kombinovat s dalšími dotačními oblastmi.

Abyste získali tuto dotaci, nestačí postavit běžný dům, ani standardní novostavbu více zateplit. Je potřeba splnit více podmínek. Nejsou to nějaké extra přísné požadavky, ale s požadavky pro splnění dotace je třeba počítat již od úvodní studie rodinného domu. Nízkou energetickou náročnost ovlivňuje orientace domu vůči světovým stranám, plocha oken na osluněné na severní straně, celková kompaktnost objektu, provedení stavebních detailů, atd.

Základní podmínky pro získání dotace na pasivní dům- oblast podpory B:

 • Začátek stavby maximálně před dvěma lety a zároveň to musí být po 1. 1. 2014.
 • Průkaz energetické náročnosti musí dosáhnout kategorie hodnocení „A" - toto je jen orientační podmínka.
 • Bude instalováno řízené větrání s rekuperací tepla. Rekuperace = zpětné získávání tepla. Přiváděný venkovní čerstvý vzduch prochází přes rekuperační výměník uvnitř vzduchotechnické jednotky, do kterého z druhé strany vstupuje teplý odpadní vzduch z objektu. V této jednotce se předá teplo z odváděnému vzduchu - vzduchu přiváděnému. Bez toho, aby se oba vzduchy míchaly. Rekuperační výměníky dosahují vysokých účinností předávání tepla, běžně kolem 90 %. Cena jednotky a rozvodů je orientačně přes 100 000,- Kč
 • Nadstandardní zateplení objektu – jak přesně budou izolace tlusté, je potřeba spočítat. Orientačně např. podlaha 150-250mm (např. EPS 100S).
 • Zasklení výplní – oken a vstupních dveří trojsklem, nestačí standard.
 • Je potřeba řešit stínění oken - hlavně na jižní straně. Nejlépe exteriérové žaluzie, dále je možný přesah střechy, markýza, pergola apod.
 • Dům musí být vzduchotěsný - testuje se to Blower-door testem. (Nesmí propouštět vzduch při zkušebním přetlaku.) Blower-door test je detekční metoda na zjišťování vzduchotěsnosti obálky budovy.Je nutné, aby veškerá napojení jednotlivých konstrukcí byla vzduchotěsně spojena - tedy např. přelepena páskou.
 • Výhodnější tvar domu je dům patrový – bungalov je naopak nevýhodný.

Toto jsou jen základní podmínky - zda dům splňuje podmínky, se dokazuje výpočtem. Tedy pokud nevíte, zda váš dům toto vše splňuje - provedeme výpočet, kde se vše ověří a pokud něco nesplníte, navrhneme řešení.

2.Solární kolektory - Oblast dotace C.3

Zde máte dvě možnosti

podoblast podpory C.3.1

Systémy na přípravu teplé vody dotace 35 000 Kč

podoblast podpory C.3.2

Systémy na přípravu teplé vody a přitápění dotace 50 000 Kč

3.Fotovoltaika - Oblast dotace C.3

Zde jsou tři možnosti

Podoblast dotace C.3.4

Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků

a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh·rok-1 Dotace 55 000 Kč

Podoblast dotace C.3.5

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh·rok-1 Dotace 70 000 Kč

Podoblast dotace C.3.6

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh·rok-1 Dotace 100 000 Kč