Vytisknout

nová zelená úsporám SPUŠTĚNA !

Dne 13.6.2013 byl spuštěn dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

Byla zveřejněna SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013.

Dále byla zveřejněna 1. Výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám 2013

Veškeré dokumenty naleznete na: http://www.nzu2013.cz/

Nyní je možné zpracovat veškeré nutné dokumenty pro žádost mezi které patří odborný posudek obdsahující projektovou dokumetaci a energetický posudek obasuhjící energetické výpočty.